Strona główna / Artykuły z branży / Wojas powiększa stratę po I kwartale

Wojas powiększa stratę po I kwartale

Ile wyniosła strata?

Wojas S.A. po I kwartale 2020 roku osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 52 664 tys. zł. Jest to wzrost o 3,9% w porównaniu do tego samego okresu czasu roku ubiegłego. Firma powiększyła jednak stratę do 8,5 mln zł w I kwartale 2020r. W ubiegłym roku strata po I kwartale wynosiła 3,12 mln zł.

Sprzedaż hurtowa powiększyła się o 131,1% rdr, natomiast sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 11,8% rdr i jej udział w ogólnej sprzedaży po I kwartale 2020 wyniósł 70,3% vs 82,8% po I kwartale ubiegłego roku.

Sieć salonów w I kwartale 2020 roku zwiększyła się o 13 nowych placówek, a na jej rozbudowę wpływ miało przejęcie sieci BARTEK. Natomiast bez jej uwzględnienia liczba salonów Wojas zmniejszyła się o 5 sklepów rdr.

Na spadek sprzedaży w kanale detalicznym wpływ miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. W I kwartale 2020 roku sprzedaż internetowa zwiększyła się o 38,8% rdr.

Kategorie: