Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Polityka prywatności Serwisu znajdującym się pod adresem http://www.retailwork.pl/ formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, będącego administratorem danych osobowych – firmę Retail Group s.c. Lucyna Stojowska-Szuter Sebastian Szuter, ul. Bociana 4a lok. 64, Kraków, Regon: 363242756, NIP: 6762498987. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Serwis, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 1422 ze zm.), w szczególności są to dane umieszczone przez Usługobiorcę oraz pliki CV wysłane jako aplikacja na ofertę pracy zamieszczoną w Serwisie. 
 2. Jakie dane przetwarzamy? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO.
  1. Przy założeniu konta przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisów, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło (na podstawie Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 u st. 1 lit. b RODO).
  2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: Aplikowanie na oferty pracy, Wyszukiwarka ofert, artykuły. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

  3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta oraz  funkcjonalności Konta: Zapisane oferty pracy, Historia aplikowania na oferty pracy.  (Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem)

 3. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych?
  1. Jak uzyskać dostęp do przekazanych danych osobowych, poprawić je lub wycofać

   Prawo do sprzeciwu:

   Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu).  Nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.

   Prawo do wycofania zgody:

   Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład profilowania Twojej przydatności na określone stanowiska) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

   Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych:

   Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku; lub odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.

   Prawo do wymazania:

   W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą uzasadnione ograniczone warunki.

   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane, ale założymy, że wolisz, abyśmy zachowali Twoje imię i nazwisko w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu. W ten sposób zapewnisz sobie, że nie będziemy się z Tobą kontaktować jeżeli Twoje dane zostaną zgromadzone w innych okolicznościach. Możesz oczywiście zdecydować, że nie chcesz tej opcji.

   Prawo do przenoszenia danych:

   Masz prawo przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania.

   Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi.

 5. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W każdym czasie może zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednakże koniecznie do korzystania z Usług określonych niniejszym Regulaminem.
 7. Usługodawca rejestruje adresy IP użytkowników Internetu, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 8. Usługodawca może udostępniać zebrane dane osobowe – klientom Usługodawcy wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi.
 9. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 10. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w Serwisie, można zgłaszać na adres: Retail Group s.c. Lucyna Stojowska-Szuter Sebastian Szuter, ul.Bociana 4a lok. 64.,  Kraków.

Informacje o plikach cookies

Pliki cookies (Ciasteczka) - krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Zapisywanie Ciasteczek służy do zapewnienia optymalnej obsługi dla użytkowników Internetu podczas wizyty na stronie Serwisu oraz umożliwia szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy witryny internetowej Usługodawcy mogą być niedostępne.

Pojęcia

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę