Strona główna / Artykuły z branży / Udany III kwartał 2021r. dla Grupy Eurocash

Udany III kwartał 2021r. dla Grupy Eurocash

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,03 mld zł i były o 1% wyższe niż w tym samym okresie w 2020r.

Sprzedaż w segmencie detalicznym wzrosła o ponad 2% r/r natomiast w segmencie hurtowym była na porównywalnym poziomie co rok temu.

Skonsolidowana EBITDA w trecim kwartale 2021 wyniosła 236 mln zł co daje wzrost o blisko 5% w tym samym okresie rok temu. W segmencie hurtowym Grupa zanotowała wzrost wyniku EBITDA do blisko 190 mln zł, tj. o 2,5 proc. r/r, przy zbliżonym poziomie sprzedaży, wynoszącym 5,26 mld zł.

Organizowana przez Eurocash sieć ABC na koniec września 2021 r. liczyła 9143 sklepy ( 9149 przed rokiem), natomiast liczba sklepów partnerskich i franczyzowych (zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD)), wynosiła łącznie 5494 placówki (przyrost o 305 sklepów r/r).

Realizowana przez Grupę Eurocash sprzedaż zewnętrzna w segmencie detalicznym w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 1,61 mld zł co daje wzrost o ponad 2% w porównaniu do tego samego okresu rok temu. Wynik EBITDA detalu wzrósł o 11 proc. r/r do 85 mln zł.

Na koniec września sieć małych supermarketów wynosiła 1594 sklepy (w tym 1565 pod marką Delikatesy Centrum) z których 965 to sklepy franczyzowe a 629 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture.
Segment detaliczny to także 422 saloniki prasowe Inmedio (stan na 30 września 2021r.) a ich sprzedaż w trzecim kwartale 2021 wyniosła 129 mln zł ( rok temu 144 mln zł ). Natomiast sprzedaż dla stałej liczby sklepów (LFL) wzrosła o 1,6 proc. r/r.

123 mln zł tyle wyniosła sprzedaż segmentu Projekty i była wyższa niż rok temu o 22%, a to dzięki dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco a także dzięki rozwojowi sieci marketów alkoholowych Duży Ben.  Sieć Duży Ben w minionym kwartale powiększyła się o 23 markety i 181 placówek ( stan na koniec września ), przy jednoczesnym wzroście sprzedaży LFL o 8,5 proc. r/r.

 

 

Kategorie: