Strona główna / Artykuły z branży / TXM wzmacja swoje działania w obszarze logistyki

TXM wzmacja swoje działania w obszarze logistyki

i wybiera nowy magazyn.

Sieć otrzymała umowę najmu ok. 3 550 mkw. powierzchni magazynowej i ok. 546 mkw powierzchni na pomieszczenia biurowe wszystko w parku logistycznym znajdującym się w Sosnowcu.

Umowa została zawarta na 3 lata od daty rozpoczęcia najmu z zastrzeżeniem, że docelowa data wydania przedmiotu najmu nastąpi w terminie 4 miesięcy po wprowadzeniu przez Najemcę niezbędnych prac adaptacyjnych rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia 31 stycznia 2022 r. Szacunkowa maksymalna kwota płatności czynszu w całym okresie trwania umowy wynosi 0,71 mln euro netto (bez uwzględnienia opłat eksploatacyjnych).

Według Zarządu Spółki TXM S,A. zawarcie umowy ma ważne znaczenie dla spółki ze wzgledu na jej kluczowe znacznie w prowadzonej dzielności handlowej, ponieważ odpowiada ona za całość procesów przyjęć, rozsortu a także wysyłek do sklepów stacjonarnych oraz za całościowe operacyjne funkcjonowanie sklepu on-line.
Pozyskana powierzchnia spełnia wszystkie wymagania oraz oczekiwania operacyjne Spółki, które konieczne są do sprawnego prowadzenia operacji logistycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu uzyskania istotnych oszczędności kosztowych w stosunku do dotychczas użytkowanej powierzchni.

Zmiana lokalizacji magazynu centralnego jest także konieczna z uwagi na zbliżający się termin zakończenia obowiązywania umowy najmu powierzchni magazynowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Adesso sp. z o.o., którą Emitent podnajmuje od spółki zależnej na podstawie umowy podnajmu.

Przez zawarcie ww. umowy TXM ograniczył ryzyka dla płynności procesów sprzedażowych spółki w obszarze logistyki.

Kategorie: