Strona główna / Artykuły z branży / Top Secret w górę, TXM w dół

Top Secret w górę, TXM w dół

Wyniki ze sprzedaży osiągnięte w lutym

Top Secret w lutym 2019 roku osiągnął o 17% wyższy obrót niż w lutym ubiegłego roku. Obrót wyniósł 17 mln złotych. Do osiągnięcia takiego wyniku przyczynił się większy udział towarów wyprzedażowych i zastosowana głębsza promocja. Łączny wynik ze sprzedaży marki Top Secret i TXM w lutym wyniósł około 37 mln, co dało wynik wyższy o 4% rdr. Duży wpływ na dynamikę sprzedaży miała jednorazowa transakcja hurtowa sprzedaży towarów, które pochodzą z lat ubiegłych. Sieć w ten sposób sprzedała zalegające zapasy, jednak efektem ubocznym była utrata marży.

Segment dyskontowy TXM w lutym zrealizował sprzedaż w wysokości ok. 20 mln zł, co oznacza spadek o 5% w porównaniu do roku ubiegłego. Na koniec lutego liczba sklepów własnych TXM wynosiła 380, a ich łączna powierzchnia to ok. 101,3 tys. m2, a więc o 3,4% niższa niż na koniec lutego 2018 roku. Biorąc pod uwagę okres styczeń-luty wypracowana sprzedaż wyniosła ok. 42 mln zł i była niższa o ok. 7% rdr. Natomiast sprzedaż poprzez sklep internetowy osiągnęła poziom ok. 0,6 mln zł, czyli podobnie jak w ubiegłym roku. Okres styczeń-luty przyniósł sprzedaż w wysokości ok. 1,2 mln zł, co dało wynik o 6% mniej niż w roku ubiegłym.

Grupa Redan S.A. w swoim portfolio zawiera takie marki odzieżowe jak: Top Secret, Drywash, Troll oraz sieć dyskontów odzieżowych TXM. Sprzedaż prowadzona jest w blisko 650 sklepach detalicznych, w ramach których znajdują się zarówno mono jak i multibrandowe salony. Redan powstał w 1995 roku, a akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2003 roku. Sieć dyskontów TXM S.A. swój debiut na GPW miała w grudniu 2016 roku.

Kategorie: