Strona główna / Artykuły z branży / Redan z zyskiem EBITDA

Redan z zyskiem EBITDA

Grupa wypracowała 1,5 mln zł zysku EBITDA

Grupa Redan przedstawiła sprawozdanie finansowe za 3 kwartały bieżącego roku.

Spółka specjalizująca się w dostarczaniu usług logistycznych dla zewnętrznych operatorów odnotowała w bieżącym okresie przychody w wysokości 49,5 mln zł, osiągając jednocześnie zysk EBITDA na poziomie 1,5 mln zł. Wyniki te wykazują systematyczne poprawy w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zarząd firmy planuje kontynuację rozwoju operacji logistycznych w obszarze kontraktowej logistyki, przy jednoczesnym zakładaniu dalszego wzrostu skali działalności.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku Redan osiągnął 49,5 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 28% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, głównie z powodu zmniejszenia powierzchni obsługiwanej sieci sprzedaży. Niemniej jednak, spółka utrzymała marżę handlową na poziomie 10,9 mln zł, co stanowiło tę samą wartość co rok wcześniej. W tym samym czasie koszty działalności w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku zmniejszyły się o 20%, osiągając 11,4 mln zł.

W rezultacie osiągnięty wynik ze sprzedaży wyniósł -0,5 mln zł, co było lepszym rezultatem o 2,7 mln zł w porównaniu do tego samego okresu minionego roku. Spółka skutecznie zredukowała koszty operacyjne, co przyczyniło się do poprawy ogólnej sytuacji finansowej mimo niższych przychodów.

Po trzech kwartałach tego roku Redan odnotował stratę netto w wysokości 1,1 mln zł, co stanowi wzrost o 8,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oprócz poprawy efektywności operacyjnej, lepszy wynik został osiągnięty także dzięki korzystnemu wpływowi salda przychodów i kosztów finansowych, oraz oczekiwanych strat kredytowych, które były wyższe o 5,6 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Kategorie: