Strona główna / Artykuły z branży / Redan staje sie operatorem logistycznym

Redan staje sie operatorem logistycznym

Firma opublikowała również sprawozdanie za 2023 rok.

W tym okresie spółka osiągnęła przychody w wysokości 67,4 miliona złotych, jednak poniosła stratę netto w wysokości 2,3 miliona złotych. Warto zauważyć, że spółka aktualnie przekształca swoją działalność z firmy handlowej w operatora świadczącego usługi logistyczne.

Jak zakłada zarząd, począwszy od 2025 roku operacje i działalność spółki będą praktycznie oparte wyłącznie na świadczeniu usług logistycznych. Jednak wyzwaniem pozostaje budowa portfela klientów, którzy umożliwią pełne wykorzystanie posiadanych powierzchni magazynowych. W tym celu prowadzone są intensywne prace mające na celu pozyskanie nowych klientów oraz utrzymanie obecnych relacji biznesowych.

Dla Redan rok 2024 zostanie uznany za okres przejściowy. Priorytetem jest zakończenie działalności w zakresie handlu odzieżą oraz skoncentrowanie się na świadczeniu usług logistycznych.

Proces przekształcenia działalności jest konsekwencją rozpoczęcia świadczenia usług logistycznych dla zewnętrznych klientów na zasadzie operatora logistycznego do obsługi zamówień e-commerce, który rozpoczął się jesienią 2021 roku. Ten kierunek pozwoli także na eliminację istotnego ryzyka dla Redan, związanego dotychczas z uzależnieniem od trudnego biznesu marki „Top Secret”.

W 2023 roku Redan osiągnął przychody w wysokości 67,4 miliona złotych, co oznacza spadek o 29% w porównaniu z poprzednim rokiem. Głównym czynnikiem tego spadku było zmniejszenie powierzchni obsługiwanej sieci sprzedaży. Spółka zanotowała także stratę netto w wysokości 2,3 miliona złotych, co stanowi gorszy wynik o 3 miliony złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Słabsze wyniki są również konsekwencją planowanej transakcji sprzedaży praw do znaków towarowych „Top Secret” i „DryWash” na rzecz Greenpoint, co wiąże się ze zmianą przedmiotu działalności.

Kategorie: