Strona główna / Artykuły z branży / Redan poprawia wyniki

Redan poprawia wyniki

W ujęciu r/r firma w pierwszych trzech kwartałach tego roku zwiększyła wypracowaną marżę handlową o 54%

 Wynik sprzedaży, choć wciąż jeszcze ujemny to uległ poprawie o 1,6 mln zł.  Spółka, w trzecim kwartale, pozyskała również pierwszego zewnętrznego Klienta (poza Toc Secret), i rozpoczęła dla niego świadczenie usług związanych z obsługą zamówień e-commerce. Planowane jest dalsze powiększanie skali operacji logistycznych i pozyskiwanie nowych klientów.

Operacje związane z marką Top Secret były i nadal pozostaną podstawowym zakresem działalności dla firmy Redan. 88% przychodów i 88% wypracowanej marży handlowej stanowiły operacje związane z Top Secret, które obejmowały realizację operacji logistycznych, które związane były z obsługą kanałów dystrybucji w Polsce. Towary marki Top Secret sprzedawany były także zagranicą. Redan ponadto świadczył usługi dla grupy kapitałowej Top Secret i TXM.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku Redan całościowo osiągnął 68,6 mln. zł obrotów co daje zwrost o 14% w poruwnaniu do tego samego okresu rok wcześniej (dla większej porównywalności wyników został pominięty odpis w wysokości 7,7 mln zł dokonany we wrześniu 2020 r. na nieopłaconą sprzedaż do Top Secret w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego tej spółki; bez pominięcia tego odpisu dynamika wzrostu sprzedaży wyniosłaby 30%).
Wypracowana marża handlowa zwiąkszyła sie o 54%  do 10,6 mln zł. Przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 18%, wynik na sprzedaży poprawił się o 1,6 mln zł, ale nadal był ujemny i wyniósł 3,4 mln zł. Gorsze wyniki netto do -5 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. (z poziomu -1,6 mln zł rok wcześniej) było konsekwencją zmniejszenia salda przychodów i kosztów finansowych a także oczekiwanych strat kredytowych.
Na dodatnie saldo w 2020 r. z tego tytułu wpłynęło zmniejszenie o 5,0 mln zł rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących związanych z Top Secret.
 

 

 

Kategorie: