Strona główna / Artykuły z branży / Październik dobrym miesiącem dla Wojasa

Październik dobrym miesiącem dla Wojasa

Grupa przedstawiła wyniki.

W październiku 2023 roku Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 55 252 tys. zł, co stanowi wzrost o imponujące 50,6% w porównaniu do przychodów z października 2022 roku.

W okresie styczeń – październik 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 328 870 tys. zł, co oznacza wzrost o imponujące 25,9% w porównaniu do przychodów osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego.

W październiku 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 28 462 tys. zł, co oznacza wzrost o 12,1% w porównaniu do przychodów osiągniętych w październiku 2022 roku.

Narastająco, w okresie styczeń – październik bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 200 543 tys. zł, co stanowi wzrost o 8,9% w porównaniu do przychodów osiągniętych w tym samym okresiepoprzedniego roku.

Kategorie: