Strona główna / Artykuły z branży / Jest decyzja sądu w sprawie Neonetu

Jest decyzja sądu w sprawie Neonetu

Wniosek o upadłość odrzucony.

W zeszłym miesiącu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu odrzucił wniosek zarządu Neonet o ogłoszenie upadłości, uzasadniając swoją decyzję brakiem możliwości ogłoszenia upadłości w trakcie procesu restrukturyzacji.

Wniosek o wszczęciu postępowania upadłościowego złożono 28 listopada 2023 roku przez Zarząd spółki. Napisano wówczas w komunikacie, że, „krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką, a jej kontrahentami”.

Zarząd, mając na uwadze zabezpieczenie interesów kontrahentów i wierzycieli, podjął decyzję o złożeniu obu wniosków: restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości.

W styczniu Neonet zapowiedział, że do końca lutego zamknie 26 swoich nierentownych sklepów. Zredukowana została również liczba pracowników, a programem grupowych zwolnień miało zostać objętych 80-100 osób. Wszyscy pracownicy zamykanych sklepów stacjonarnych otrzymali wsparcie w ramach programu obejmującego m.in. gwarancję odprawy oraz program outplacementowy. Po tych działaniach sprzedaż jest nadal prowadzona w 204 sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.

Kategorie: