Strona główna / Artykuły z branży / Eurocash zamierza przejąć sieć Mila

Eurocash zamierza przejąć sieć Mila

Zwołano już w tej sprawie NWZ

Na 15 grudnia 2020 roku zarząd Eurocash S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczące połączenia Eurocash S.A. z Mila Holding S.A.

Eurocash chce połączyć się, jako spółka przejmująca, ze spółką Mila, jako spółka przejmowana. Połączenie miałoby nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki Mila na spółkę Eurocash bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Spółka Eurocash jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, dlatego połączenie zostanie dokonane w trybie połączenia uproszczonego, a zarządy łączących się spółek nie będą musieli sporządzać pisemnego sprawozdania oraz plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.

Grupa Eurocash w maju 2018 roku podpisała umowę przyrzeczoną, która dotyczyła przejęcia 100% udziałów w cypryjskiej spółce Domelius Limited kontrolującej Mila S.A. (właściciel 187 marketów w Polsce). Umowa zawarta została po otrzymaniu od Prezesa UOKiK bezwarunkowej zgody na przejęcie cypryjskiego właściciela sieci.

Kategorie: