Strona główna / Artykuły z branży / E-commerce ważną częścią Intersport

E-commerce ważną częścią Intersport

Kanał ten generuje wzrosty obrotów o 44%

W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 (okres od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019) Intersport Polska wypracowała łączne przychody netto ze sprzedaży na poziomie 54 mln zł. Wynik ten jest wyższy o 12% w porównaniu do tego samego okresu czasu w roku 2018, kiedy to przychody netto wyniosły 48,2 mln zł. Firma zmniejszyła stratę brutto o 47,2%.

W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 w kanale e-commerce spółka osiągnęła wzrost obrotów o 44% i wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami.

W okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 łączne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 159,5 mln zł (wzrost o 19,2% rdr). Sprzedaż w tym okresie w kanale e-commerce wzrosła o 49% i stanowiła 6,2% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Kategorie: