Strona główna / Artykuły z branży / Czy Grupa Kapitałowa VRG S.A. ma kłopot z odzieżą?

Czy Grupa Kapitałowa VRG S.A. ma kłopot z odzieżą?

Segment odzieżowy z wynikami poniżej tych jakie oczekiwano.

W kwietniu bieżącego roku przychody Grupy Kapitałowej VRG S.A. wyniosły 106,6 mln zł (po 4 miesiącach tego roku to 384,8, wzrost o 2,5%), co oznacza, że były niższe rdr o 1,8%.

Segment odzieżowy ciągle notuje wyniki poniżej oczekiwań - sprzedaż rdr była niższa o 11% i wyniosła 51,5 mln zł (narastająco - 173,7 mln zł, tj. spadek o 5%).

Z kolei segment jubilerski w kwietniu tego roku osiągnął wyniki 55,1 mln zł, co oznacza, że były lepsze niż w zeszłymrok wczesniej o 8,6% (narastająco w tym roku jest 211,1 mln zł, tj. wzrost o 9,5% rdr).

W kwietniu sprzedaż online wyniosła 12,9 mln zł wobec 11,6 mln zł w kwietniu 2023 (wzrost o 11,6%). Udział sprzedaży online wynosił 12,1% (tj. wzrost o 1,5 pp). Marża Grupy w kwietniu wyniosła w 56,8% (wzrost rdr o 0,7 pp).

Kategorie: