Strona główna / Artykuły z branży / Answear.com przejęcie wyłącznej kontroli

Answear.com przejęcie wyłącznej kontroli

Forum X Fundusz Inwestycyjny złożył wniosek

Przejęcie kontroli nad spółką Aswear.com S.A. z siedzibą w Krakowie bada UOKiK.

Główny przedmiot działalności Forum polega m.in. na lokowaniu środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Przypomnijmy, że Answear chce do końca 2020 r. zadebiutować na głównym rynku GPW.

Kategorie: