Barbara Has

Barbara Has

Nowym Country Managerem Fruitisimo Group

Barbara has to ekspert w branży centrów handlowych z 18-letnim doświadczeniem na rynkach Europy Środkowowschodniej (w Polsce, Czechach i na Słowacji).

W latach 2011-2022 pracowała w firmie Orsay, w której zajmowała stanowiska od  renegocjowanieme całego portfolio w Polsce w okresie pandemii, powiększeniem wybranych sklepów i uzyskaniem znaczących obniżek czynszów, zwiększeniem ilości sklepów we wszystkich.

Wcześniej pracowała w V