W całym 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 276,7 mln zł i były wyższe o 31% r/r. Ze sprzedaży detalicznej przychody wyniosły 249,1 mln zł w okresie całego zeszłego roku, a ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 27,3 mln zł i były odpowiednio wyższe o 36% r/r i wyższe o 2% r/r.  W 2020 roku natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211 mln zł.

Jak wyjaśniła Spółka segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową i pozostałą sprzedaż detaliczną, natomiast segment B2B obejmuje sprzedaż krajową i sprzedaż eksportową do firm i klientów korporacyjnych,.