Strona główna / Artykuły z branży / VRG przedstawiła wyniki za październik

VRG przedstawiła wyniki za październik

W bieżącym roku przychody utrzymały się na poziomie osiągniętym w roku 2022.

W październiku br. skonsolidowane przychody VRG osiągnęły poziom 95,7 mln zł, co stanowi wzrost o 6,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Od początku bieżącego roku, łączne przychody VRG wyniosły 995,1 mln zł i pozostały na poziomie osiągniętym w roku poprzednim.

Przychody ze sprzedaży, jakie zostały osiągnięte w październiku br. w segmencie odzieżowym (obejmującym marki Vistula, Bytom, Wólczanka i Deni Cler) wyniosły 45,8 mln zł, co oznacza spadek o 0,8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W okresie od stycznia do października w tym segmencie przychody wyniosły 465,7 mln zł i były niższe o 10,5% rdr.

W segmencie jubilerskim przychody ze sprzedaży (marka W.KRUK) wyniosły w październiku 49,9 mln zł i były wyższe rdr o 13,3%, a w ujęciu narastającym wartość przychodów wyniosła ok. 529,5 mln zł, co dało wzrost o 11,5% rdr.

W pażdzierniku sprzedaż online kształtowała się na poziomie 14,5 mln zł, co dało wzrost rdr o 26,9%. Narastająco od początku roku sprzedaż e commerce wyniosła 111 mln zł i była niższa o 21,1% rdr.

Jak poinformowała Grupa VRG skonsolidowana marża ze sprzedaży w październiku wyniosła 55,2% i była niższa o 0,2 pp. rdr. a narastająco, marża wyniosła 54,3% i była wyższa o 0,8 pp. rdr.

Na koniec października bieżącego roku łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy wyniosła 52,7 tys. m kw., czyli wzrosła o 1,6% rdr.

Kategorie: