Strona główna / Artykuły z branży / Upadłość TXM ogłoszona przez sąd.

Upadłość TXM ogłoszona przez sąd.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości TXM S.A. uprawomocniło się.

Syndykiem masy upadłościowej TXM S.A. w upadłości, jak poinformowano został Paweł Lewandowski.

Syndyk przekazał informację, że 7 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki. Postanowienie to uprawomocniło się 7 grudnia.

Syndyk masy upadłościowej poinformował również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności TXM; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Adres strony internetowej TXM został zmieniony na https://txm.pl/pl/

Kategorie: