Strona główna / Artykuły z branży / TXM złożył wniosek o upadłość

TXM złożył wniosek o upadłość

Działanie to ma charakter formalno-techniczny

TXM wnioskuje o upadłość z przyczyn formalnych, gdyż oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzacje przedłuża się w czasie. Jednocześnie TXM złożył wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania, aż do momentu wydania orzeczenia w sprawie restrukturyzacji tzn., że sąd najpierw zweryfikuje czy postępowanie układowe będzie możliwe i do tego czasu nie będzie zwracał uwagi na złożony wniosek o upadłość.

W tej chwili sieć TXM prowadzi bieżącą działalność i na bieżąco ma zapewnione źródła finansowania ze strony banków, które z nimi współpracują. Restrukturyzacja spółki opiera się przede wszystkim na zamknięciu nierentownych sklepów w Polsce i za granicą oraz na lepszym dopasowaniu oferty do klientów. Natomiast w restrukturyzacji finansowej TXM dążył będzie do zawarcia układu z wierzycielami.

W opracowaniu planu naprawczego dla spółki pomagają eksperci z Ernst & Young oraz akcjonariusze. Efekty działań powinny być znane w połowie maja, a do końca maja TXM przedstawi wszystkim wierzycielom ich ostateczny plan.

Kategorie: