Z kolei w okresie styczeń – kwiecień 2022 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 83,75 mln zł i była wyższa o 25,7% w stosunku do przychodów osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej.

W kwietniu tego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 22,139 mln zł i były wyższe o 268% od przychodów osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej.

Narastająco, w okresie styczeń – kwiecień br skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 64,372 mln zł i były wyższe o 88,6% od przychodów osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej,