Strona główna / Artykuły z branży / Redan rozliczony z Top Secret i Sonasino

Redan rozliczony z Top Secret i Sonasino

27 lutego 2023 roku zawarto porozumienie o wzajemnych rozliczeniach.

Na mocy zawartego porozumienia rozliczono wzajemne wierzytelności między stronami. W odniesieniu do Spółki Redan nastąpiło zmniejszenie należności Redan od TSFS o 12 mln zł i zmniejszenie zobowiązań Redan wobec Sonasino Sp. z o.o. o 12 mln zł a rozliczenie nastąpiło ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Po III kwartałach zeszłego roku przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 68,5 mln zł i były na tym samym poziomie co rok wcześniej.
Spółka o 3% poprawiła marżę brutto na sprzedaży do 10,9 mln zł a największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Spółka Redan dąży do poszerzenia grona odbiorców w tym zakresie. Wynik netto natomiast spadł do poziomu -9,6 mln zł i był blisko dwa razy gorszy niż rok wcześniej a  główny wpływ na to miało niższe o 5,2 mln zł saldo na działalności finansowej uwzględniające księgowe odpisy na należności.

W sierpniu zeszłego roku spółka Top Secret złożyła wniosek o upadłość o czym poinformował zarząd firmy Redan, do której należy marka. Z komunikatu, który został opublikowany przez Spółkę wynikało, że spółka Top Secret była zadłużona wobec właściciela marki na kwotę 25,1 mln (stan na koniec lipca 2022 roku). Redan i Top Secret są współkredytobiorcami w umowie kredytu z HSBC Continental Europe i na dzień 31 lipca 2022 roku Top Secret korzystał w ramach tej umowy z kredytu w łącznej kwocie 7,5 mln zł.
Redan w związku z kłopotami spółki zależnej postanowił nabyć prawa do znaków towarowych Top Secret.

Redan, Top Secret Fashion Story i Sonasino są stronami umowy współpracy zawartej dnia 27 sierpnia 2020 roku na podstawie, której Sonasino kupuje towary, głównie pod marką „Top Secret” od dostawców i sprzedaje je Spółce Redan, Redan z kolei przechowuje towary w magazynie i dostarcza je do sklepów „Top Secret”. Towary w sklepach stanowią własność Redan a następnie sprzedaje je TSFS w momencie, gdy TSFS sprzedaje je klientom detalicznym. W związku z tym TS nie uczestniczy w procesie obiegu towarów, a tym samym sam fakt złożenia wniosku o upadłość tej spółki, według opinii zarządu Redan, nie stanowi zagrożenia dla działania sieci sklepów „Top Secret” prowadzonej przez TSFS, ani towarów stanowiących własność Redan- jak informowała spółka w sierpniu zeszłego roku.

Kategorie: