Strona główna / Artykuły z branży / Przychody Wojasa znacząco wzrosły.

Przychody Wojasa znacząco wzrosły.

Grupa przedstawiła wyniki za październik.

Grupa w październiku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wyniosły 55,2 mln zł, co oznacza wzrost o 50,6% w stosunku do przychodów osiągniętych w tym samym okresie ubiegłego roku.

W okresie styczeń – październik 2023 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wojasa wyniosły 328,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 25,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

W październiku 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej spółki Wojas osiągnęły poziom 28,4 mln zł, co oznacza wzrost o 12,1% w porównaniu do przychodów z października 2022 roku.

Narastająco, w okresie styczeń – październik bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 200,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 8,9% w porównaniu do przychodów w tym samym okresie roku poprzedniego.

Wojas S.A. jest jednym z największych producentów obuwia skórzanego w Polsce, z  wielopokoleniową tradycją.

Kategorie: