Strona główna / Artykuły z branży / Kubota przedstawił wyniki za 2022 rok

Kubota przedstawił wyniki za 2022 rok

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 135% względem okresu porównywalnego w roku poprzednim.

Do końca IV kwartału zeszłego roku Kubota S.A. wygenerowała narastająco 23.475.262,39 zł przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi dało to wzrost o 135% względem okresu porównywalnego w roku poprzednim.
Spółka w samym tylko IV kwartale wygenerowała 4.024.398,56 zł przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, co stanowi wzrost o ponad 20% w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku.

Koszty działalności operacyjnej poniesione narastająco w IV kwartałach 2022 roku wyniosły 22.066.802,07 zł co daje wzrost o 127% względem roku poprzedniego a w samym IV kwartale wyniosły 3.802.391,58 zł, co daje wzrost o 26% w porównaniu z okresem porównywalnym minionego roku.

W 2022 roku zysk ze sprzedaży wyniósł narastająco 1.408.460,32 zł, co stanowi wzrost o 377% w porównaniu z porównywalnym okresem zeszłego roku. natomiast w samym IV kwartale zysk ze sprzedaży wyniósł 222.006,98 zł.
Narastająco w 2022 roku Kubota S.A. wykazała zysk netto w wysokości 954.923,19 zł, co daje wzrost o ponad 550 % w porównaniu z okresem porównywalnym zeszłego roku. Natomiast w samym IV kwartale 2022 roku spółka wygenerowała zysk w wysokości 150.947,97 zł.

W czterech kwartałach zeszłego roku do głównych kategorii kosztowych zaliczają się: wartość sprzedanych towarów i materiałów - 15.313.684,80 zł i usługi obce (bezpośrednio związane z charakterystyką prowadzonej przez spółkę działalności) - 5.413.830,20 zł.

Jako, że produkcja sprzedawanych przez spółkę produktów w znacznej części jest zlecana zewnętrznemu wykonawcy, który prowadzi działalność na terenie Chin to istotny udział w kosztach ma także transport towarów z zagranicy do magazynu w Łodzi.

Kategorie: