Zarząd Kubota S.A. podał, że w ostatnich latach Spółce zależało głównie na dynamicznym wzroście przychodów, a zgodnie ze strategią cel na rok 2023 był inny tj. zwiększenie efektywności biznesowej m.in. poprzez zmianę struktury przychodów.

2023 rok firma zakończyła z rekordowo mocnym bilansem i najwyższym w historii poziomem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach.