Strona główna / Artykuły z branży / Intersport z najlepszym wynikiem od 5 lat

Intersport z najlepszym wynikiem od 5 lat

Po raz pierwszy od kilku lat firma osiągnęła zysk.

Szacunkowe wyniki w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 firma wypracowała zysk brutto na poziomie 623 tys. zł podczas gdy w w poprzednim roku a analogicznym okresie była strata brutto na poziomie 6.584 tys. zł

Wedłud wstępnych wynikóww drugim kwartale roku obrotowego 2021/2022 (tj. od 1 lipca do 30 września 2021) poprawi r/r wynik osiągając zysk brutto 1.872 tys. zł (była strata brutto: 2.702 tys zł).

Ponadto Intersport w II kwartale roku obrotowego 2021/2022:

• odnotował łączne przychody ze sprzedaży netto w wysokości 56.167 tys. zł, czyli o 20,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46.680 tys. zł);
• wypracował masę marży 20.642 tys. zł, czyli wyższą o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 15.740 tys. zł);
• poprawił o 4.388 tys. zł wynik EBITDA w ujęciu r/r, który wyniósł obecnie 2.001 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -2.387 tys. zł;
• osiągnął wzrost o 48% dynamiki sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 11% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

W I półroczu roku obrotowego 2021/2022 (tj.od 1 kwietnia do 30 września 2021), przychody netto ze sprzedaży osiągnięto w wysokości 106.474 tys. zł, czyli o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81.913 tys. zł) i wypracowano masę marży 35.552 tys. zł, czyli wyższą o 51,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23.525 tys. zł). Obroty w kanale e commerce wzrosły w tym okresie o 28,4% i stanowiły 15% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Osiągnięte wyniki to efekt realizacji nowej strategii spółki, której celem było m.in. poprawienie modelu biznesowego.

Kategorie: