Strona główna / Artykuły z branży / GO.25 Everything fashion. Omnichannel platform

GO.25 Everything fashion. Omnichannel platform

Oto nowa strategia Grupy CCC

Kluczowymi celami tej nowej strategii biznesowej jest trzykrotny wzrost przychodów, dwucyfrowa rentowność, 60% udział kanału online w sprzedaży, nowe kategorie produktowe, wzrost zadowolenia Klientów, zaangażowania pracowników oraz zrównoważony rozwój.
Spółka planuje dalszy rozwój w modelu platformy omnichannel skupiającej marki funkcjonujące w Grupie (CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO, DeeZee).

W styczniu 2020 r. ogłoszono strategię GO.22 Grupy CCC, która zapowiadała m.in. rozwój produktu i komunikacji marketingowej, inwestycje w technologię i cyfryzację, rozwój kanałów sprzedaży online (w tym nowych narzędzi i usług dla klientów) oraz eliminację aktywów i projektów niestrategicznych. W większości zostały one zrealizowane a pandemia tylko zintensyfikowała realizację określonych w niej celów. Dlatego też Spółka zdecydowała się na aktualizację strategii i jej dostosowanie do obecnego otoczenia.

Do 2025 r. spółka zamierza osiągnąć:
- trzykrotne zwiększenie rocznych przychodów Grupy w stosunku do roku kończącego się 31.10.2021,
-  osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA powyżej 12%,
-  udział przychodów z nowych kategorii produktowej (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,
-  ponad 60 proc. udział kanału online w przychodach Grupy,
-  poprawę wskaźnika NPS (Net Promoter Score) o 10 punktów dla każdego szyldu/kanału w Grupie,
-  rating MSCI ESG na poziomie A+,
-  wskaźnik zaangażowania pracowników o ponad 10 p.p. ponad średnią dla sektora.

Osiągnięcie celów z zaktualizowanej strategii będzie realizowane w oparciu o platformę omnichannel a fundamentem jej będą:
- Produkt. W portfolio Grupy CCC znajdują się marki własne a także ponad 1000 brandów zewnętrznych. Całościowo oferta produktowa pokrywa potrzeby różnych grup Klientów. Spółka stawia na rozwój nowych, poza obuwiem, kategorii produktowych.
- Komunikacja i baza kliencka. Budowa bazy Klientów i wykorzystanie zaawansowanej analityki to jeden z kluczowych elementów platformy omnichannel. Działania skierowane do konsumentów opierać się będą na jeszcze większej personalizacji, z uwzględnieniem wszystkich kanałów dostępu, budowaniu wartości Klienta i zarządzaniu nią w pełnym cyklu życia.
- Technologia. Celem Grupy jest dalszy intensywny rozwój w obszarze technologicznym. Jego filarami będą omnikanałowe doświadczenie Klienta, nowoczesne sklepy wyposażone w rozwiązania cyfrowe, robotyzacja i innowacje.
- Łańcuch dostaw. Nowoczesna logistyka i łańcuch dostaw pozostają przewagą konkurencyjną Grupy CCC. Spółka zamierza wykorzystać pełnię potencjału w tym zakresie dzięki holistycznemu spojrzeniu end-to-end, nowym kierunkom i dywersyfikacji dostaw, rozwojowi logistyki e-commerce a także pełnej integracji zapasu sklepowego i magazynowego.
- Zrównoważony rozwój. Dynamiczne zmiany w Grupie w dalszym ciągu odbywać się będą z uwzględnieniem odpowiedzialności za Klientów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Ekologiczne kolekcje, redukcja emisji scope 1-3, równość i różnorodność w miejscu pracy, a także przestrzeganie najwyższych standardów przez partnerów biznesowych to cele uwzględnione w nowej strategii Spółki.

Kategorie: