Strona główna / Artykuły z branży / Certyfikaty oparte o akcje Dino Polska

Certyfikaty oparte o akcje Dino Polska

Pojawiły się na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych 18 kwietnia pojawiły się certyfikaty strukturyzowane ING Turbo, które oparte są o akcje Dino Polska S.A. Inwestorzy mają dostęp do 17 akcji spółek, zarówno polskich jak i zagranicznych, które łącznie dały ilość 37 instrumentów bazowych.

Dino Polska S.A. należy do indeksu WIG20, który skupia 20 największych i najbardziej płynnych spółek. Dino Polska założona została w 1999 roku, aktualnie posiada ponad 1000 placówek zlokalizowanych w całej Polsce, głównie w małych i średnich miastach.

ING Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne pozwalające osiągać zyski zarówno przy wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych tj. główne indeksy wybranych giełd, akcje największych międzynarodowych i polskich spółek, surowce oraz pary walutowe.

Kategorie: