Strona główna / Artykuły z branży / CCC podjął decyzję o zawiązaniu grupy podatkowej

CCC podjął decyzję o zawiązaniu grupy podatkowej

Kto wejdzie w skład PGK?

Zarząd CCC S.A. zdecydował o zawiązaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej CCC w skład której wejdą spółki: CCC Spółka Akcyjna (stanowić będzie spółkę dominująca), CCC Shoes&Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (stanowić będzie spółkę zależną).

Umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej zawarta została na okres 3 lat podatkowych, które rozpoczynają się odpowiednio 01.03.2021r., 01.02.2022r., i 01.02.2023r.

CCC S.A. będzie stanowić spółkę reprezentującą PGK CCC w zakresie obowiązków, które wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z przepisów ordynacji podatkowej. CCC zakłada, że wdrożenie nowego projektu spowoduje ułatwienia w zakresie rozliczeń podatkowych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej CCC.

Kategorie: