Strona główna / Artykuły z branży / Wniosek o przejęcie udziałów spółki Top Secret złożony

Wniosek o przejęcie udziałów spółki Top Secret złożony

W markę zostaną zainwestowane prywatne fundusze

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek dotyczący zamiaru przejęcia 100% udziałów spółki Top Secret wraz z jej podmiotami zależnymi przez Radosława Wiśniewskiego.

W dniu 17 lipca 2020 roku Redan podpisał list intencyjny z założycielem i większościowym akcjonariuszem spółki – Radosławem Wiśniewskim. List dotyczył wzajemnej współpracy stron w zakresie zbycia przez Redan 100% udziałów Top Secret na rzecz Wiśniewskiego.

W związku z osiągniętymi wynikami ze sprzedaży Top Secret w 2019 roku oraz w obecnej sytuacji związanej z pandemią nie jest możliwe realne pozyskanie finansowania poprzez zwiększenie zadłużenia finansowego, ani poprzez emisję akcji. Zarówno Redan, jak i Top Secret nie kwalifikują się również do wsparcia w ramach tzw. tarcz antykryzysowych.

Radosław Wiśniewski chce zainwestować prywatne środki w finansowanie nowych kolekcji Top Secret. Zabezpieczeniem będzie prowadzenie kontroli nad spółką zależną zarządzającą sprzedażą w sklepach stacjonarnych i online.

Kategorie: