Strona główna / Artykuły z branży / VRG z dobrym wynikiem w grudniu i w całym 2021 roku

VRG z dobrym wynikiem w grudniu i w całym 2021 roku

Grupa Kapitałowa VRG S.A podała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży

W grudniu 2021 roku skonsolidowane przychody VRG wyniosły 173,8 mln zł, co daje wzrost o 32,6% rdr a narastająco przychody VRG wyniosły 1.070,6 mln zł i były wyższe rdr o 25,4%.

W segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły w grudniu 74,8 mln zł i były wyższe rdr o 31,2% a w okresie styczeń-grudzień w  przychody wyniosły około 543,4 mln zł i były wyższe o 13,2% rdr.

W segmencie jubilerskim z kolei (marka W.KRUK) przychody ze sprzedaży detalicznej w grudniu wyniosły 96,1 mln zł i były wyższe rdr o 34,5% a w ujęciu narastającym wartość przychodów w tym segmencie wyniosła 496,9 mln zł, czyli wzrosła o 42,5% rdr.

Niewielki spadek zanotowała sprzedaż online. W grudniu 2021 roku ukształtowała się ona na poziomie 25,5 mln zł, co oznacza spadek rdr o 2,8%. Łącznie w okresie styczeń-grudzień sprzedaż online wyniosła 194,4 mln zł i oznacza spadek o 6,1 % rdr.

Spółka VRG poinformowała równie, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu wyniosła 55,5% i była wyższa rdr o 4,7 pp a narastająco od początku roku marża wyniosła 53,2% i była wyższa o 4,3 pp. rdr.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec grudnia wyniosła 52,3 tys. m kw. i była niższa o 1,4% niż rok wcześniej.

Kategorie: