Koniec Almy

Sąd ogłosił upadłość firmy.

Równocześnie zatwierdził wartość aktywów na kwotę 94 milionów.

Syndyk masy upadłości Alma Market informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika określając cenę sprzedaży na kwotę 94.000.000,00 zł netto.

Nabywca aktywów to IMMOMOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Immomok prowadzi market E. Leclerc na Ursynowie w Warszawie.

ALMA

Rozpoczęła działalność 2 stycznia 1991 roku jako F.H. "KrakChemia" w wyniku przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami "Chemia" w Krakowie. Od 1994 roku akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie.

Kategorie: