Strona główna / Artykuły z branży / Kanał e-commerce generuje ponad 28% sprzedaży LPP

Kanał e-commerce generuje ponad 28% sprzedaży LPP

Z jakim wynikiem Grupa zamknęła rok obrotowy 2020/21?

Polski producent odzieży w roku obrotowym 2020/21 wygenerował przychody na poziomie 7,8 mld zł (spadek o prawie 15% rdr). Jest to pierwszy w historii Grupy LPP wynik w którym w każdym kwartale sprzedaż krajowa była niższa od sprzedaży zagranicznej. Wartość eksportu w roku 2020/21 stanowiła ponad 56% wszystkich przychodów Grupy.

Przychody z kanału sprzedaży internetowej w ubiegłym roku obrotowym stanowiły już ponad 28% całej sprzedaży. Zrealizowany został roczny plan 2 mld zł wpływów z e-commerce.

Grupa LPP utrzymała płynność finansową, dlatego w ostatnim kwartale inwestycje były wyższe i wyniosły prawie 300 mln zł. Rozpoczęto w tym czasie zaplanowaną budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, kontynuowano rozwój sieci handlowej, której powierzchnia w ubiegłym roku zwiększyła się o prawie 17% rdr, finalizacji poddany został pierwszy etap rozwoju kompleksu Fashion Lab, który przyczynił się do podwojenia powierzchni biurowej w Gdańsku oraz zdecydowano na powiększenie powierzchni magazynowej e-commerce w Rumunii i Rosji.

W 2021 roku pięć marek LPP pojawiło się na nowym rynku – w Macedonii Północnej. W planach sieci na ten rok jest również rozwój powierzchni handlowej na rynkach wschodnich, realizacja drugiego etapu wdrożenia technologii RFID w pozostałych markach oraz uruchomienie aplikacji internetowej dla marki Reserved.

Kategorie: