Strona główna / Artykuły z branży / Intersport notuje wzrosty w drugim kwartale roku

Intersport notuje wzrosty w drugim kwartale roku

Poprawie ulegają przychody ze sprzedaży.

Jak poinfirmował zarząd spółki, według wstępnych szacunków w II kwartale łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 56 177 tys. zł i były wyższe o 20,3% w stosunku do ubiegłego roku.

Do sukcesu przede wszystkim doprowadziła konsekwentna poprawa marży do poziomu 46,7% (wzrost 5,3 p.p. w odniesieniu do II kwartału roku obrotowego 2020/2021) w obu kanałach sprzedaży.

Spółka wypracowała rok do roku w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r.:

  • w ujęciu LFL obrót 32 070 tys. zł, marża 15 323 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 32 051 tys. zł, marża 13 473 tys. zł), obrót na podobnym poziomie, marża wzrosła o 13,7%.
  • sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału e-commerce. Obrót 4 492 tys. zł, marża 1 732 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 3 035 tys. zł, marża 1 053 tys. zł ), obrót wzrósł o 48%, masa marży wzrosła o 64,4%.

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 106 484 tys. zł, co oznacza, że były one o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81 913 tys. zł).

Kategorie: