Strona główna / Artykuły z branży / Grupa CDRL ze wzrostem zysku netto za III kwartał 2021

Grupa CDRL ze wzrostem zysku netto za III kwartał 2021

Grupa opublikowała wstępne wyniki.

Jednostkowy zysk netto w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 8,734 mln zł, a w tym samym okresie w 2020r. było 1,683 mln zł  (w 2019r. było to 3,235 mln zł ). Po trzech kwartałach 2021r. jednostkowy zysk netto wyniósł 19,252 mln zł, w porównaniu ze stratą w wysokości 7,155 mln zł po trzech kwartałach 2020 r. i zyskiem w wysokości 11,301 mln zł w 2019 r. Przychody  Spółki w trzecim kwartale wyniosły: 79,096 mln zł w 2021, 74,368 mln zł w 2020 i 71,235 mln zł w 2019 r.

Otrzymane wyniki są efektem wdrażania strategii rozwoju Spółki. CDRL dokonała optymalizacji sieci salonów. Firma zamknęła nierentowne sklepy (zwłaszcza w centrach handlowych), rozwinęła omnichannel zwiększając udział sprzedaży internetowej do 30% a także obniżyła koszty. Lepsze jednostkowe wyniki w trzecim kwartale to wpływ m.in. wzrostu przychodów, wzrostu marży brutto i stabilizacji kursu rubla.

Grupa CDRL od 2015 wypłaca dywidendę, która wynosiła odpowiednio: 0,75 zł w 2015, 0,85 zł w 2016, 1,20 zł w 2017, 1,00 zł w 2018, 0,80 zł w 2019 i 1,05 zł w 2020 r. Wniosek o wypłatę dywidendy w 2021 r. (z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z poprzednich lat) w wysokości 2,00 zł na jedną akcję Zarząd CDRL S.A. przedstawi Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom Spółki na planowanym Walnym Zgromadzeniu, które ma odbyć się 25 listopada tego roku.Wartość łączna dywidendy będzie ustalona według stanu akcji Spółki, które dają prawo do dywidendy na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Wskaźnik stopy dywidendy wynosić będzie przy dzisiejszym kursie akcji prawie 8%.

 

Grupa CDRL to właściciel marek własnych: Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel a także największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi – Buslik.

Kategorie: