Strona główna / Artykuły z branży / Esotiq & Henderson z wiekszą sprzedażą

Esotiq & Henderson z wiekszą sprzedażą

Spółka poinformowała o przychodach osiągniętych w październiku.

W październiku bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniosły ok. 19,5 mln zł i były wyższe o ok. 14% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W okresie styczeń – październik 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 228 mln zł i były wyższe o ponad 13%, w porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku.

W październiku 2023 roku przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej osiągnęły ok. 3,7 mln zł, co dało wzrost o ok. 18% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jeśli spojrzymy na dane narastająco, to w okresie styczeń – październik 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ok. 42 mln zł, co dało wzrost o ponad 36% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku.

W październiku 2023 roku szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 60%, co oznaczała wzrost o około 9 punktów procentowych w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku 2022 roku.

W okresie styczeń – październik 2023 roku skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła około 63%, co według szacunków było wyższe o około 2 pp w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na koniec października bieżącego roku powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej wyniosła 17 691 m², co stanowiło spadek o około 2% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Kategorie: