Strona główna / Artykuły z branży / Czy Wojas wyjdzie z Giełdy Papierów Wartościowych?

Czy Wojas wyjdzie z Giełdy Papierów Wartościowych?

Zarząd spółki złożył stosowne wnioski.

Zarząd Wojas złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wniosek ten obejmuje wszystkie akcje spółki.

Jak napisano w oświadczeniu: „Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.676.658 akcji zwykłych na okaziciela serii B i został złożony w celu realizacji uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW” .

Wojas jest notowany na warszawskiej giełdzie od 16 lat. Proces wycofania akcji z obrotu może potrwać kilka miesięcy. W tym czasie akcje Wojas S.A. nadal będą notowane na GPW, a inwestorzy będą mogli nimi handlować.

Niedawno spółka ogłosiła, że w okresie styczeń – czerwiec 2024 roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wojas wyniosły 180 587 tys. pln, co stanowi wzrost o 1,2% w porównaniu do przychodów osiągniętych w tym samym okresie poprzedniego roku.

W czerwcu tego roku Wojas osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 30 790 tys. pln, co stanowi spadek o 20,3% w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w czerwcu 2024 roku wyniosły 21 923 tys. pln i były wyższe o 10,0% w porównaniu do czerwca 2023 roku.

 
Kategorie: