Strona główna / Artykuły z branży / CDRL podejmuje działania aby poprawić sytuację finansową

CDRL podejmuje działania aby poprawić sytuację finansową

a także wprowadza dywersyfikację kanałów sprzedaży.

W 2023 roku Grupa CDRL, właściciel marek takich jak Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel, Fikołki, Mokida oraz sieci supermarketów Buslik, odnotowała ponad 3% spadek rocznych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 275 161 tys. zł.

W ubiegłym roku wartość sprzedanych towarów wyniosła 123 175 tys. zł, co dało wzrost o 1,51% w porównaniu z 2022 rokiem, gdzie wynosiła 121 338 tys. zł. W efekcie tych zmian zysk ze sprzedaży towarów zmniejszył się o 10 424 tys. zł, powodując spadek marży na sprzedaży z 57,2% do 55,2%.

W Polsce i Europie udział przychodów ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych był nieznacznie niższy niż w poprzednim roku, wynosząc 71,3% (w porównaniu do 72,7% w 2022 r.), natomiast udział kanału internetowego wzrósł z 22,8% do 24,3%.

Wynik z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem za rok 2023 wyniósł 4 092 tys. zł i był niższy o 15 398 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.

Wynik z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem za rok 2023 wyniósł 4 092 tys. zł, co stanowiło spadek o 15 398 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kategorie: