Strona główna / Artykuły z branży / Banki zerwały umowy kredytowe z firmą TXM

Banki zerwały umowy kredytowe z firmą TXM

Czy to koniec TXM?

Bank PKO BP oraz ING Bank Śląski wypowiedziały umowy kredytowe firmie TXM. Stało się tak, ponieważ firma nie dopełniła kilku formalności. Bank ING nie otrzymał od TXM m.in. spisu rzeczy na których bank posiada zastaw kredytu, firma nie podała również informacji o terminach płatności wraz z wyszczególnieniem ich wartości.

TXM mógł wykorzystać jeszcze 2,2 mln zł, gdyby ING Bank Śląski nie zablokował limitu kredytowego oraz dostępu do kredytu na rachunku bieżącym w wysokości 2,9 mln zł. Podobnie zachował się Bank PKO BP, który zablokował limit w wysokości 1,8 mln zł i środki pieniężne w kwocie 1,2 mln zł.

Aktualnie firma stara się, aby limity kredytowe zostały ponownie uruchomione. Jeśli się tak nie stanie to firma złoży wniosek o upadłość.

Zarząd Redan podkreślił, że segmenty Grupy Kapitałowej Redan - modowy i dyskontowy są od siebie całkowicie niezależne. Każdy z tych segmentów prowadzi odrębne operacje, które są niepowiązane i niewspółdzielone. W każdym segmencie są: odrębne sklepy i magazyny, inne towary, inni pracownicy oraz inne źródła finansowania. W związku z tym sytuacja Grupy Kapitałowej TXM nie ma wpływu na spółki, które należą do Grupy Kapitałowej Redan.

Jedynym istotnym powiązaniem pomiędzy Grupami Kapitałowymi są akcje TXM posiadane przez Redan.

Kategorie: