Strona główna / Oferty pracy / Performance Marketing Expert
Performance Marketing Expert
Performance Marketing Expert
ETOS S.A.
Gdańsk
Performance Marketing Specialist Odzieżowa
29-12-2021

ETOS S.A.

Szukamy kandydatów na stanowisko:

Performance Marketing Expert

Miejsce pracy: Gdańsk

Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy:
 • tworzenie, nadzór i realizacja strategii działań efektywnościowych
 • zarządzanie wszystkimi działaniami płatnymi (Google Ads, Facebook Ads, inne), w tym faktyczna praca z kampaniami jak i nadzorowanie agencji zewnętrznych
 • efektywne zarządzanie budżetami reklamowymi
 • optymalizacja prowadzonych kampanii
 • tworzenie analiz i raportów w oparciu o narzędzia takie jak Google Analytics, Google Data Studio + wyciąganie wniosków z przeprowadzonych testów
 • optymalizacja konwersji na stronie
 • zwiększanie wyników sprzedaży w kanale online oraz zarządzanie kluczowymi współczynnikami mierzącymi jakość
 • nadzór kampanii SEO realizowanych przez agencję performance
 • rekomendowanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzmocnienie wizerunku marki oraz zwiększenie sprzedaży online
Oczekiwania wobec Kandydatów:
 • analityczne/liczbowe podejście
 • poziom specjalistyczny/ekspercki w zakresie środowisk Google (Google Analytics, Google Data Studio czy Google Tag Manager, itp) i FB Ads
 • podstawowe umiejętności graficzne (np.Canva)
 • doświadczenie w prowadzeniu złożonych kampanii dla ecommerce, umiejętność prowadzenia kampanii na różnych etapach lejka sprzedażowego
 • wysoki poziom odpowiedzialności za projekt i znajomość narzędzi PM (Asana, Trello, Jira)
 • wysokie zdolności interpersonalne - konieczne do współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu sprzedaży partnerskiej i kampanii afiliacyjnych i performance w eCommerce
 • mile widziane doświadczenie w wielopłaszczyznowym podejściu do działań PPC

Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Aplikuj teraz