Strona główna / Oferty pracy / Kupiec mody
Kupiec mody
Kupiec mody
ETOS S.A.
Gdańsk
Kupiec Odzieżowa
24-11-2021

ETOS S.A.

Szukamy kandydatów na stanowisko:

Kupiec mody

Miejsce pracy: Gdańsk

Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy:
 • Efektywna współpraca z wybranymi zagranicznymi producentami odzieży oraz pozyskiwanie nowych dostawców
 • Sprawna koordynacja procesu produkcji
 • Negocjacje handlowe (warunki współpracy, ceny, jakość, terminy)
 • Odpowiedzialność za terminowy import produktów
 • Śledzenie i analiza trendów rynkowych
Oczekiwania wobec Kandydatów:
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży odzieżowej
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość przepisów z zakresu handlu zagranicznego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Silna motywacja oraz orientacja na osiąganie wyników, elastyczność i inicjatywa w działaniu
 • Bardzo dobra organizacja oraz umiejętność pracy w zespole
 • Zainteresowanie modą
 • Dobra znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Excel

Mile widziane:

 • Znajomość programu SAP
Oferujemy:
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Zniżki na firmowe produkty i usługi
 • Parking dla pracowników
 • System nagód

Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Aplikuj teraz